5

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – tài khoản 112

Hôm nay Kế toán THD xin được chia sẻ bài Hướng dẫn chi tiết hạch toán và định khoản TK112 tiền gửi ngân hàng, mời các bạn tham khảo áp dụng nhé. Hy vọng với bài viết này của dịch vụ kế toán THD sẽ giúp các bạn giải quyết được các thắc mắc về kế toán cũng như hạch toán kế toán doanh nghiệp.

Tài khoản 112 là loại Tài khoản dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.

Bên Nợ:

5

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý gửi vào Ngân hàng;

– Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư bên Nợ:

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Bên Có:

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý rút ra từ Ngân hàng;

– Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi

Một số nghiệp vụ thường xuyên trong doanh nghiệp liên quan tài khoản 112 bạn hay gặp.

– Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111 – Tiền mặt.

VD: Rút tiền gửi ngân hàng về 100 tr nhập vào quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.

Nợ 112 : 100.000.000 VNĐ

Có 111: 100.000.000 VNĐ.

– Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

VD: Khách hàng đặt cọc 100 tr tiền hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

Nợ 112 : 100.000.000 VNĐ

Có 131 : 100.000.000 VNĐ.

– Nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần do các thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

VD: Phó giám đốc góp vốn kinh doanh bằng tiền gửi ngân hàng 200 tr.

Nợ TK 112 : 200.000.000 VNĐ

Có TK 411 200.000.000 VNĐ

-Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)

Có TK 128 – Đầu tư khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (3331)

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

  • Cách hạch toán Chi phí khác – TK 811
  • Cách hạch toán tiền mặt – tài khoản 111
  • Cách hạch toán thu nhập khác – TK 711

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *