Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kê khai thường xuyên theo Thông tư 133 – TK 632

Từ Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó cách hạch toán định khoản cũng sẽ thay đổi, hôm nay Kế toán THD xin chia sẻ tới các bạn kế toán viên về sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kê khai thường xuyên theo Thông tư 133 – TK 632.

Đây là sơ đồ về kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kê khai thường xuyên:

5

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết từ dịch vụ kế toán  THD chia sẻ nhé:

 • Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632
 • Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635
 • Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, thì hôm nay Kế toán THD xin chia sẻ tới các bạn kế toán viên cách hạch toán định khoản theo sơ đồ kế toán về giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632. Mời các bạn tham khảo và áp dụng:

4-1

Trên  đây là bài viết: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết từ dịch vụ kế toán THD chia sẻ nhé:

 • Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635
 • Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642
 • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711

 

Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635

Hôm nay kế toán THD xin tiếp tục chia sẻ tới các bạn kế toán viên về hạch toán định khoản chi phí tài chính theo thông tư 133 – TK 635 qua sơ đồ kế toán, mời các bạn tham khảo:

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Thì có sơ đồ hạch toán như sau:

3-1

3-2

Trên đây là Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết từ dịch vụ kế toán thuế THD chia sẻ:

 • Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642
 • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711
 • Muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp hãy đọc bài này

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Đặc biệt là hạch toán định khoản về chi phí quản lý kinh doanh, Kế Toán THD xin chia sẻ một cách ngắn gọn sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642 như sau:

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh:

2-1

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết :

 • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711
 • Muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp hãy đọc bài này
 • Những kiến thức mà hơn một kế toán kho phải biết

Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711

Khi hạch toán định khoản thì các kế toán viên cần nắm rõ sơ đồ kế toán thu nhập khác theo thông tư 133 – TK 711 là như thế nào, để hiểu rõ hơn về nó, Kế toán THD xin được chia sẻ một cách thực tế về sơ đồ kế toán thu nhập.

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Vậy các bạn kế toán viên cần nắm bắt kịp thời để vận dụng trong quá trình hạch toán sau:

1

2

Đó là sơ đồ hạch toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711, các bạn có thể tham khảo thêm:

 • Nên thuê kế toán trưởng hay dịch vụ kế toán
 • Vì sao nên thuê kế toán trưởng uy tín
 • Kế toán giá thành là gì, nhiệm vụ cụ thể của kế toán giá thành