DỊCH VỤ

Nói đến dịch vụ kế toán doanh nghiệp có thể nói là một trong những dịch vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp trong thời đại hiện nay. Việc sử dụng các dịch vụ này giúp cho các doanh nghiệp vượt qua các khó khăn liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp, giải quyết một cách nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp có khả năng giúp bạn giải quyết các nội dung sau:

Dịch vụ kế toán thuế:

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tìm ra những “lỗ hổng” trong kế toán thuế hiện tại và đưa giải pháp điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Giúp các doanh nghiệp hoàn thành kế toán thuế đúng với quy định của pháp luật, tránh các sai sót.

Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi tự hào đồng hành cùng với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động rà soát kiểm toán sổ sách cho các doanh nghiệp. Hợp lý hóa các hoạt động sổ sách trong doanh nghiệp, từ đó có giải pháp mới để doanh nghiệp có thể yên tâm cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dọn dẹp sổ sách kế toán

Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý công việc kế toán, chúng tôi giúp cho các doanh nghiệp giải quyết các nổi lo về sổ sách kế toán một cách hiệu quả, tối ưu hóa sổ sách kế toán doanh nghiệp thực hiện sau này, giúp hoạt động kế toán trong doanh nghiệp gặp ít khó khăn hơn.

Báo cáo tài chính

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ, hoàn thiện các chứng từ theo luật định, qua đó thực hiện các hoạt động cân đối lỗ lãi, từ đó đưa ra hướng hoàn thành báo cáo tài chính giúp cho các doanh nghiệp.

Tư vấn kế toán

Sau khi liên hệ tìm hiểu những khó khăn vướn mắc của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn nhầm tìm ra hướng đi tốt nhất giành cho các doanh nghiệp hiện nay.

Với đội ngũ chuyên gia, kế toán viên có rất nhiều năm kinh nghiệm trong kế toán, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Chẳng có lí do gì nếu bạn đang gặp khó khăn mà không liên hệ cho chúng tôi.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây: Liên hệ