chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep-_-ke-toan-thue-centax

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Đặc biệt là hạch toán định khoản về chi phí quản lý kinh doanh, Kế Toán THD xin chia sẻ một cách ngắn gọn sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642 như sau:

Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh:

2-1

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết :

  • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711
  • Muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp hãy đọc bài này
  • Những kiến thức mà hơn một kế toán kho phải biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *