chi-phi-tai-chinh-theo-thong-tu-133-ke-toan-thue-centax-300x210

Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635

Hôm nay kế toán THD xin tiếp tục chia sẻ tới các bạn kế toán viên về hạch toán định khoản chi phí tài chính theo thông tư 133 – TK 635 qua sơ đồ kế toán, mời các bạn tham khảo:

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Thì có sơ đồ hạch toán như sau:

3-1

3-2

Trên đây là Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635, các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết từ dịch vụ kế toán thuế THD chia sẻ:

  • Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642
  • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711
  • Muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp hãy đọc bài này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *