gia-von-san-xuat-theo-phuong-phap-ke-khai-thuong-xuyen-_-ke-toan-thue-centax-mz2aqwfr2ttplm4qsbg4rba11qmlpsg0hrnmbwhneu

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, thì hôm nay Kế toán THD xin chia sẻ tới các bạn kế toán viên cách hạch toán định khoản theo sơ đồ kế toán về giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632. Mời các bạn tham khảo và áp dụng:

4-1

Trên  đây là bài viết: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán phương pháp kiểm kê định kỳ theo Thông tư 133 – TK 632.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết từ dịch vụ kế toán THD chia sẻ nhé:

  • Sơ đồ kế toán chi phí tài chính theo Thông tư 133 – TK 635
  • Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133 – TK 642
  • Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *