multiple-streams-of-income2

Sơ đồ kế toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711

Khi hạch toán định khoản thì các kế toán viên cần nắm rõ sơ đồ kế toán thu nhập khác theo thông tư 133 – TK 711 là như thế nào, để hiểu rõ hơn về nó, Kế toán THD xin được chia sẻ một cách thực tế về sơ đồ kế toán thu nhập.

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Vậy các bạn kế toán viên cần nắm bắt kịp thời để vận dụng trong quá trình hạch toán sau:

1

2

Đó là sơ đồ hạch toán thu nhập khác theo Thông tư 133 – TK 711, các bạn có thể tham khảo thêm:

  • Nên thuê kế toán trưởng hay dịch vụ kế toán
  • Vì sao nên thuê kế toán trưởng uy tín
  • Kế toán giá thành là gì, nhiệm vụ cụ thể của kế toán giá thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *